Vzdelávanie pre psychológov a športových trénerov

Názov: Ako správne nastaviť mentálne tréningy u športovcov

Ponúkame Vám 100 hodinový vzdelávací modul vhodný pre psychológov zaujímajúcich sa o oblasť športu, ale taktiež pre trénerov či športových pedagógov.  Maximálny počet účastníkov je 6, vzhľadom na potrebu individuálneho prístupu.

Realizácia školenia: máj až november 2018 (termíny stretnutí sú uvádzané nižšie pri jednotlivých témach školenia)

Účastnícky poplatok:  550,- eur ( polročný tréning, 80 prezenčných hodín + 20 hodín individuálnych konzultácii a tréningu)

Miesto konania: Watsonova 7, Košice

Program podujatia: 

  1. čo ovplyvňuje psychiku športovca a jeho výkon (18.5.2018)
  2. Pozitívna spätná väzba a motivácia v športe (19.5.2018)
  3. Positive self – talk a jeho dôležitosť v športe (15.6.2018)
  4. Vizualizácia a jej aplikovanie v praxi (16.6.2018)
  5. Ako môže biofeedback pomôcť športovcovi (21.9.2018)
  6. Správne stanovenie cieľov u športovca (22.9.2018)
  7. Mentálny tréning (19.10 – 20.10. 2018)
  8. Rozdiely v rámci individuálneho a kolektívneho športu (23.11.2018)
  9. Syndróm vyhorenia u športovcov + odovzdávanie certifikátov (24.11.2018)

Cieľová skupina: psychológovia, športoví tréneri, športoví pedagógovia

Pokyny k objednávaniu a platobné podmienky:

Počet účastníkov je limitovaný na 6 osôb. Účastnícky poplatok zahŕňa coffee breaky počas školení (nezahŕňa obedy, ani ubytovanie). Príhlásiť sa je možné na maily: robo.langer@paralelnysvet.sk. Spätne vám príde informácia o možnoastiach platby.