EEGbiofeedback

EEGbiofeedback je formou tréningu za pomoci EEGprístroja.  Ide o prístroj, ktorý informáciu z mozgu sníma viacerými bodmi na hlave.  Je náročnejší na čas klienta.

Trénuje sa tu viac zložiek ako iba sústredenie a relaxácia. Tento prístroj je vhodný pre zdravých ľudí na zlepšenie sústredenia, ale aj pre ľudí s poruchami pozornosti, veľmi často ho využívajú deti s ADHD.

Pokiaľ máte záujem o EEGbiofeedback, na úvod vám naša psychologička vytvorí prvú “diagnostiku” prostredníctvom “Mapy mozgu”, kde spoločne zhodnotíte ďalší postup a či je pre vás tréning prostredníctvom EEGbiofeedbacku vhodný a ak áno, tak v akom rozsahu.

Objednať sa môžete priamo na maily: s.bohdanova@gmail.com alebo na čísle: 0905 033 456