Neformálne vzdelávanie

Naši psychológovia pripravujú neformálne školenia na rôzne témy, zamerané najmä na stredoškolákov.

Pokiaľ máte pocit, že by ste chceli ponúknuť vašej triede, či žiackej školskej rade, redakčnému tímu alebo inému stredoškolskému kolektívu novú vzdelávačku, tak sa na nás neváhajte obrátiť.

Máme v ponuke:

  • 2 hodinové vzdelávačky pre tímy do 8 ľudí v našich priestoroch
  • 2 hodinové vzdelávačky pre celé triedne kolektívy na vašej škole
  • celodenné vzdelávacie aktivity spojené s dobrovoľníckymi aktivitami v prírode
  • pobytové vzdelávacie aktivity spojené s braneckými, lyžiarskymi či plaveckými výcvikmi alebo školskými výletmi

Témy,  na ktoré sa zameriavame:

  • kritické myslenie
  • asertivita
  • práca v tíme
  • environmentálna výchova
  • mediálna výchova
  • finančná gramotnosť