Inštitút

 

O udržateľnom spôsobe života sa už nahovorilo veľmi veľa. My s Inštitútom udržateľného života a dobrovoľníctva sme tu na to, aby sme všetky slová premieňali naozaj na aktivity v teréne.

Najviac sa zameriavame na:

  • vodozádržné opatrenia v prírode. Vodu totiž musíme prinavrátiť tam, kde padne, nie tam, kam kanálmi odtečie.
  • podporu cyklotrás a cyklistickej dopravy do zamestnania. Jednak preto, že je to zdravšie, jednak preto, že je to v preplnených mestách aj často rýchlejšie a jednak preto,  aby aj zamestnávatelia nemuseli budovať veľké parkoviská, ktoré sú len plochami, ktoré sa enormne prehrievajú a vôbec neprospievajú nášmu životnému prostrediu.