Skype konzultácia

Nie ste z Košíc či dokonca nebývate ani na Slovensku? V krajine, v ktorej žijete, vám systém poradenstva nevyhovuje?

Máte akýkoľvek iný dôvod, prečo by ste chceli využiť naše služby, avšak nie osobne? Môžete za rovnakých podmienok ako pri osobnom rozhovore, využívať naše služby aj cez “Skype”.

Voľný termín vyberáme pri klientoch žijúcich v zahraničí samozrejme aj s ohľadom na časové pásma.